Wat kunt u van ons verwachten?

Wat bieden we?

Us Twadde hus biedt deelnemers van 18 tot 65 jaar de gelegenheid om doelmatig, actief en (waar het kan) zelfstandig een daginvullig te hebben. Waarbij activiteiten voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden een belangrijke rol gaan spelen.

Dit wordt gerealiseerd door:

- Kleine groepssetting niet groter dan 5 deelnemers.

- Professionele begeleiding

- Uitgebreid activiteiten aanbod

- De locatie is in een rustige omgeving waarbij externe prikkels zo gedoseerd mogelijk zijn.

- Begeleiding op sociaal- emotioneel gebied. Zodat deelnemers toegerust kunnen worden met de juiste tools om de mogelijkheid tot uitstroom naar school of werk haalbaar te maken.

- We bieden een plek waar deelnemers een kans krijgen om zich te ontwikkelen op zijn/haar tempo, er minder externe prikkels zijn en hier beter mee leert omgaan.


Een plek waar zorg passend gemaakt wordt.
Visie

Iedereen verdient een kans!

We dragen ervoor zorg dat een ieder zich binnen zijn/haar eigen mogelijkheden, in een veilige en passende omgeving kan ontwikkelen.

 Dat doen we door goede begeleiding op maat.


Kijken waar je wortels liggen, groeien en de takken van je kwaliteiten benutten. 


Privacy